Lees hier onze maatregelen i.v.m. het corona-virus.

MAATREGELEN I.V.M. CORONAVIRUS

Zeer belangrijk: bij klachten zoals hoesten, niezen, verkoudheid, keelpijn en/of koorts wordt dringend verzocht de afspraak zo snel mogelijk te annuleren. Dit kan ook per email: info@ortho013.nl

Voor patiënten die de praktijk bezoeken is het volgende protocol opgesteld voor uw en onze veiligheid:

  • U dient op de afgesproken tijd te komen, bent u te vroeg, dan buiten wachten.
  • Zorg dat de tanden thuis al zijn gepoetst.
  • Bij binnenkomst de handen desinfecteren.
  • Na handdesinfectie kan het touchscreen worden gebruikt om aan te melden. Dit kan ook aan de balie.
  • Uitsluitend voor eerste afspraken (intake) of besprekingen van het behandelplan mag 1 ouder of begeleider mee. Indien u iets wilt bespreken kunt u dit aangeven aan de balie. Daar zal dan iets voor worden geregeld. Het doel is om het aantal mensen in de praktijk te beperken.
  • Houd 1,5 m afstand van andere bezoekers en personeel.
  • Raak zo min mogelijk oppervlaktes aan.
  • Indien er aerosolen gaan vrijkomen bij uw behandeling, krijgt u vooraf een mondspoelmiddel met waterstofperoxide.

Per 01-08-20 wordt er in de mondzorg een coronatoeslag van €4,26 bij patiënten in rekening gebracht. Hiertoe heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) besloten. De toeslag is een tegemoetkoming vanwege de hogere kosten om de veiligheid te kunnen waarborgen, vanwege o.a. sterk gestegen prijzen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor orthodontie is dat code F902. De toeslag geldt per patiënt per behandelafspraak. 
Indien u verzekerd bent voor orthodontie, kan uw zorgverzekeraar u vertellen of u de coronatoeslag vergoed krijgt. Patiënten zonder een verzekering voor orthodontie betalen de toeslag zelf.
Het gaat vooralsnog om een tijdelijke maatregel tot 1 november aanstaande.

ortho013-corona
Aanmelden