Kwaliteit & visie

De orthodontisten zijn ingeschreven in het tandarts-specialistenregister en zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten. Dit verplicht ons te voldoen aan de kwaliteitseisen die aan orthodontisten worden gesteld. In ons kwaliteitsbeleid zijn verschillende aandachtspunten opgenomen.

adobestock-233788686-min

Nascholing

De orthodontisten nemen zeer frequent deel aan congressen en cursussen en geven soms lezingen en cursussen. Alle andere teamleden nemen geregeld deel aan cursussen om hun kennis en vaardigheden op een hoog niveau te houden.

Visitatie

Eens per vijf jaar wordt de praktijk gevisiteerd door collega’s als onderdeel van het visitatieprogramma van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten. Tijdens deze visitatie wordt de praktijk beoordeeld door ervaren collega’s. 

Werkoverleg

Er vindt structureel overleg plaats tussen de orthodontisten onderling en samen met de assistenten en andere medewerkers. In deze overleggen bespreken we algemene voortgang, verbeterpunten en ontwikkelingen. Verder vindt ook regulier overleg plaats met andere behandelaars zoals kaakchirurgen, tandartsen, parodontologen, logopedisten, fysiotherapeuten etc.

 

 

 

Wilt u zich aanmelden bij onze praktijk? Dat kan! 

Aanmelden
Aanmelden